Loading
X
telefoon nummer: 072-5201952
Uw arts, R.M. Edelbroek
 • Meer dan 35 jaar ervaring

  Meer dan 35 jaar ervaring in de algemene en complementaire ("alternatieve") geneeskunde.

 • Gespecialiseerd in:

  Acupunctuur, homeopathie, neuraaltherapie, phytotherapie, gemmotherapie

 • Natuurgeneeskundige methodieken:

  Ondersteunende niet-toxische tumortherapie, voedingssupplementen, drainage.

Praktijk informatie

Voor al uw vragen over de praktijk, het maken van een afspraak en de behandeling / het consult.

Adres en route

De praktijk is zowel met de auto als het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken.

Bereikbaarheid

Voor het maken van een afspraak belt u 072-5201952. De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m zondag tussen 8:00 - 18:30 uur

Openingstijden
 • Maandag - vrijdag 8.00 - 18.30
 • Zaterdag en zondag gesloten
 • Feestdagengesloten
Homeopathie
Homeopathie

Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast. Ook in Nederland hebben acupunctuurbehandelingen al weer jaren een plek in de gezondheidszorg, met name in wat men noemt de alternatieve gezondheidszorg. In de opvatting van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) is acupunctuur echter geen alternatief, maar een aanvulling op de reguliere geneeskunde, het voegt iets toe. Acupunctuur kan de natuurlijke weerstand vergroten en daardoor ziektes voorkomen. Met acupunctuur kunnen klachten verlicht worden en bepaalde ziektes kunnen hiermee worden genezen. Acupunctuur beïnvloedt de energiehuishouding en zet het lichaam aan tot zelfregulatie. De reguliere geneeskunde gebruikt veelal medicijnen om een ziekte te behandelen of symptomen te bestrijden. Op zich is dat zeer aanvaardbaar omdat hiermee de patiënt beter kan functioneren. Dit is vooral het geval in acute situaties en dan kan de reguliere geneeskunde prevaleren boven de complementaire methodieken. Maar bij chronische ziekten kunnen de bijwerkingen van de chemische behandelingen een grote rol gaan spelen. Bij acupunctuur is er geen nadelig effect van deze bijwerking van medicijnen. Acupunctuur beïnvloedt de energiestromen in het lichaam. Door het zetten van naalden op bepaalde punten wordt het lichaam geactiveerd om de balans in de energie huishouding te herstellen. (NAAV).

Acupunctuur
Acupunctuur

Homeopathie is een methode die gebaseerd is op de door de grondlegger van deze methode, Samuel Hahnemann, waargenomen en beschreven homeopathische wet. Namelijk, dat een stof die bepaalde klachten veroorzaakt, ook het beste geneesmiddel kan zijn om een er op gelijkende klacht te herstellen. Homeopathie berust dus op de zogenaamde Wet van de Gelijksoortigheid, de Similia wet genoemd. Stoffen en producten die bij een gezonde mens bepaalde klachten oproepen kunnen zodoende mensen met gelijksoortige klachten beïnvloeden, zodanig dat zij van hun klachten kunnen genezen. Een homeopaat probeert de oorzaak van de ziekte te beïnvloeden en zal geen klachten of symptomen willen onderdrukken. Het voorschrijven van een homeopathisch middel berust dus op het principe van de totaliteit, of te wel een holistische benadering. De mens wordt beschouwd als een onlosmakelijke eenheid van lichaam en geest, die in een voortdurende wisselwerking met de omgeving staat. Een belangrijk gegeven is dat mede door de behandeling de patiënt zich bewust kan worden van de eigen rol die hij/zij heeft in het proces van ziekte en herstel van gezondheid. Belangrijk is hierbij dat het middel dat wordt aangereikt op een bepaalde, volgens vast omschreven regels wordt bereid. Niet alleen de zogenaamde verdunning maar zeker ook de manier waarop de verdunning van het middel wordt bewerkt, het zogenaamde potentiëren = op een specifieke manier schudden, is van fundamentele betekenis. Deze oorspronkelijke benadering met behulp van volgens de regels van de homeopathie bereide middelen, waarbij dus uitgegaan wordt van de totaliteit van de patiënt, wordt wel de klassieke homeopathie genoemd.

Klassieke homeopathie
De klassieke homeopathie kenmerkt zich door het individueel kiezen van het homeopathisch geneesmiddel op grond van persoonskenmerken van de patiënt, het gebruik van enkelvoudige geneesmiddelen, vaak in een hoge potentie toegediend en herhaald op grond van reacties op het middel. De nadruk ligt op verbetering van de algehele conditie van de patiënt en de daaruit voortvloeiende vermindering of verdwijning van de ziekte, niet primair op de behandeling van een bepaalde klacht.

Medisch-klinische homeopathie
In de loop van de jaren zijn er diverse stromingen en benaderingswijzen van de homeopathische grondprincipes ontwikkeld. Zo kent men bijvoorbeeld de klinische homeopathie. Hierbij wordt een homeopathisch middel gekozen op een specifieke klacht of ziekte en wordt minder uitgegaan van de totaliteit van de patiënt. Daarnaast kent men in de homeopathie ook de zogenaamde complex-homeopathie ,waarbij verschillende homeopathische middelen die in dezelfde richting werken bij elkaar worden gestopt en als complex worden toegepast voor specifieke klachten of symptomen. Bij deze vormen van homeopathie worden in het algemeen van lage potenties (D3-D12) gebruik gemaakt. Deze middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van acute en niet ernstige (chronische) klachten. De homeopathisch werkende artsen zijn verenigd voor het merendeel bij de artsenvereniging AVIG (vakgroep VHAN), waarvan adres en gegevens op het internet zijn te vinden.

Meer informatie?
Bekijk de webstie "homeopathie.nl" voor meer informatie over homeopathie

Neuraaltherapie
neuraaltherapie
De neuraaltherapie is een methode die valt onder voorbehouden handelingen door een arts.

De neuraaltherapie is erop gericht, ziekten en klachten te behandelen, die door het vegetatieve zenuwstelsel worden veroorzaakt. (Het vegetatieve zenuwstelsel is het zenuwstelsel dat darmen, bloedvaten, zweetklieren etc. beinvloedt en buiten onze wil functioneert). Ook kunnen sommige orgaanziekten via het zenuwstelsel genezend beinvloed worden. De neuraaltherapie is gefundeerd op het zogenaamde Basis Bio Regulatie Systeem. Dit is het totaal complex van het bindweefsel en alle processen die zich daarbinnen afspelen in het organisme. Ontstaat er in het lichaam ergens een probleem dan zal het BBRS als eerste reageren. Een irritatie binnen dit systeem kan niet alleen ter plaatse maar ook op afstand reacties geven, een veldwerking krijgen , wat men een stoorveld noemt. Via het netwerk van aan elkaar gekoppelde suiker- en eiwitmoleculen, de zogenaamde proteo-glycanen, vormt zich volgens Prof. H. Heine, het oudste communicatie-netwerk van de zuurstof ademende meercellige organismen. O.a. lidocaine werken in op deze ketens en weten op die manier regulatief te werken binnen het BBRS en kunnen de cellen onderling harmonisch doen communiceren.

Ook voor de neuraaltherapie geldt een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek en is deze methode heel goed inpasbaar binnen o.a. de andere niet-conventionele behandelingsmethoden. Littekens, gebitproblemen, amandelen, bijholten kunnen volgens de neuraaltherapeutische methode als stoorveld functioneren en uitgangspunt van klachten zijn en zelfs de rede zijn dat andere op de juiste manier toegepaste methoden toch niet het gewenste effect hebben. In eerste instantie probeert de neuraaltherapeut vanuit de plaats van de klacht en het veld daaromheen het evenwicht te herstellen. Indien er een volgens de neuraaltherapie stoorveld op afstand verantwoordelijk is voor de klachten, dan zal de neuraaltherapie dat stoorveld proberen te behandelen, waardoor het organisme als geheel weer in gereguleerd evenwicht kan komen en daarmee klachten kunnen worden opgeheven. De neuraaltherapie is bij uitstek een methode die door (tand)artsen kan worden en mag worden toegepast. Deze zijn verenigd in de AVIG (vakgroep artsen Neuraaltherapie) waarvan adres en aanvullende gegevens op het internet kunnen worden gevonden.

Voor uitgebreide uitleg over neuraaltherapie --> klik hier

Phytotherapie
Phytotherapie

Gemmotherapie
Gemmotherapie

Het woord ‘gemmo’ is afgeleid van gemma het Latijnse woord voor knop. Gemmotherapie is een vorm van fytotherapie (plantengeneeskunde), gebaseerd op bereidingen van embryonale plantenweefsels, die zich in een stadium van snelle celdeling of groei bevinden. Men noemt deze therapievorm daarom ook wel fyto-embryotherapie.

Voor uitgebreide uitleg over gemmotherapie --> klik hier

Voedingssupplementen
Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn capsules, pastilles, poeders of druppels met actieve stoffen die een effect kunnen hebben op de gezondheid. Daartoe behoren o.a. vitaminen, maar ook aan mineralen, kruiden, visolieën, probiotica en andere bioactieve stoffen. Extra vitaminen en mineralen kunnen nodig zijn in situaties waarin de behoefte is verhoogd, zoals bij zwangerschap, ouder worden, stress, sport of een chronische ziekte en waarbij dan voedingssupplementen een bijdrage kunnen leveren aan een herstel. Deze voedingssupplementen kunnen enkelvoudig zijn, zoals vitamine C of vitamine D of in complexere vormen zoals een multivitamine. Deze stoffen hebben dezelfde werkingsrichting als die van nature dus in ons voedsel voorkomen. Echter vaak neemt het lichaam deze voedingsstoffen gemakkelijker op dan die in ons eten.
In principe hebben de meeste mensen geen extra voedingssupplementen nodig, indien zij gevarieerd en zoveel mogelijk gebruik maken van voedingsproducten van biologische teelt samen met een gevarieerd eetpatroon volgens de voedingsschijf. Voor zwangeren, jonge kinderen en mensen op hoge leedtijd zijn er wel extra adviezen zoals het gebruik van foliumzuur en vitamine D. Klakkeloos zo maar allerlei soorten voedingssupplementen gebruiken is niet verstandig omdat er ook voedingssupplementen zijn die bij een teveel of gebruik van een te hoge dosering nadelige effecten op het lichaam kunnen hebben.

Ondersteunende niet-toxische tumortherapie
Ondersteunende niet-toxische tumortherapie

Niet-toxische tumortherapie (NTTT), ook wel Moermantherapie of biologische kankertherapie genoemd, is de behandeling van kanker met middelen en methodes, die de eigen afweer van de patiënt moeten versterken als ook kan bijdragen aan een verbetering van de conditie voor en na de reguliere behandelingen en de patiënt de ingestelde behandelingen zo mogelijk beter kan verdragen.
Er wordt, afhankelijk van de persoon, zijn / haar conditie en persoonlijke omstandigheden gebruik gemaakt van voedingsvoorschriften, eventuele ondersteunende reinigingskuren, drainages,en indien deze reguliere behandelingen niet kunnen bemoeilijken of tegenwerken voedingssupplementen, tumorremmende stoffen en immuunstimulerende middelen. De niet-toxische tumortherapie kan daarmee een bijdrage leveren met en in combinatie met de gangbare reguliere behandeling.

Het voedingsvoorschrift houdt in dat er veel gezonde plantaardige voeding wordt gebruikt, liefst biologisch verbouwd, zonder kunstmatige toevoegingen zoals suiker en smaakstoffen, beperkt vlees, regelmatig vette vis, e.d.. Milde reiniging en drainages kunnen de ondersteunende behandeling nog effectiever maken.

De voedingssupplementen zijn essentiële voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, aminozuren, darmbacteriën (probiotica) en enzymen. Zij dienen ervoor bepaalde elementen van het afweersysteem op te bouwen en de gezonde stofwisseling te ondersteunen en op een dusdanige wijze dat deze de gangbare regulier behandelingen niet kunnen en mogen tegenwerken.
Ook wordt gebruik gemaakt van Immuunstimulerende middelen, wat plantaardige stoffen of dierlijke extracten zijn, die ondersteunend of stimulerend werken op het immuunsysteem. Paddenstoelen hebben ook vaak een stimulerende werking op het immuunsysteem.
Ook homeopathische middelen en de (klassieke)acupunctuur kunnen voor ondersteunende en herstellende werking worden toegepast De homeopathische middelen worden bereid uit stoffen die afkomstig zijn uit het mineralenrijk, plantenrijk en het dierenrijk. Met name de klassieke homeopathische methode kan een duidelijke invloed op de constitutie van de persoon hebben. Lichaam en geest zijn één geheel en zullen daarmee altijd een vanzelfsprekendheid van behandelen dienen te zijn.

Wat is acupunctuur

Inhoud

1. Wat is acupunctuur
2. Bij welke klachten kan acupunctuur worden ingezet
3. Hoe werkt acupunctuur
4. Beïnvloeden van acupunctuurpunten
5. Hoofdstromingen binnen acupunctuur
6. Chinese kruiden
7. Handige links over acupunctuur

1. Wat is acupunctuur

Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast. Ook in Nederland hebben acupunctuurbehandelingen al weer jaren een plek in de gezondheidszorg, met name in wat men noemt de alternatieve gezondheidszorg. In de opvatting van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) is acupunctuur echter geen alternatief, maar een aanvulling op de reguliere geneeskunde, het voegt iets toe. Acupunctuur kan de natuurlijke weerstand vergroten en daardoor ziektes voorkomen. Met acupunctuur kunnen klachten verlicht worden en bepaalde ziektes kunnen hiermee worden genezen. Acupunctuur beïnvloedt de energiehuishouding en zet het lichaam aan tot zelfregulatie. De reguliere geneeskunde gebruikt veelal medicijnen om een ziekte te behandelen of symptomen te bestrijden. Op zich is dat zeer aanvaardbaar omdat hiermee de patiënt beter kan functioneren. Dit is vooral het geval in acute situaties en dan kan de reguliere geneeskunde prevaleren boven de complementaire methodieken. Maar bij chronische ziekten kunnen de bijwerkingen van de chemische behandelingen een grote rol gaan spelen. Bij acupunctuur is er geen nadelig effect van deze bijwerking van medicijnen. Acupunctuur beïnvloedt de energiestromen in het lichaam. Door het zetten van naalden op bepaalde punten wordt het lichaam geactiveerd om de balans in de energie huishouding te herstellen. (NAAV)

2. Bij welke klachten kan acupunctuur worden ingezet

De Wereld Gezondheidsorganisatie (W.H.O.) heeft een lijst met aandoeningen en klachten samengesteld waarvoor acupunctuur een zinvolle behandeling of ondersteunende behandeling kan zijn:

* Aften, slechte smaak in je mond en droge mond
* Artrose en artritis
* Burn-out
* Chronische Hooikoortsklachten, astma bronchiale
* Chronische keel- neus en oorklachtenen
* Duizeligheid, hoofdpijn, migraine
* Evenwichtstoornissen
* Hoge of lage bloeddruk
* Huidproblemen: jeuk, droge en vette huid, acne, eczeem, psoriasis, koortsblaasjes en zweren
* Incontinentie
* Infecties van je urinewegen
* Klachten m.b.t. schildklier
* Klachten t.g.v. chemotherapie of radiotherapie
* Lusteloosheid
* Menstruele klachten
* Oorsuizen en oorontsteking
* Overgangsklachten, menopauze, "opvliegers"
* Pijn klachten waaronder: rugpijn, ischias, aangezichtspijnen, hoofdpijn
* Prostaatklachten
* Rheumatische klachten; fibromyalgie
* Spanningsklachten
* Sportblessures: acute en chronische
* Schouder- en nekklachten
* Slaapproblemen
* Spijsverteringsproblemen, krampen, winderigheid, opgeblazen buik, maagzuur en brandend maagzuur, misselijkheid, slechte eetlust, constipatie of verstopping en diarree
* Stoppen met roken
* Tand- en tandvleesproblemen
* Vermoeidheidsklachten
* Vruchtbaarheidsproblemen
* Zwangerschapsklachten zoals misselijkheid, stoelgang problemen, vermoeidheid

3. Hoe werkt acupunctuur

Volgens de filosofie van de Traditionele Chinese Geneeskunde (= traditional chinese medicine = TCM) krijgt ieder mens bij de geboorte een hoeveelheid energie mee. Die energie is nodig om te kunnen leven en actief te zijn. De energie stroomt door het lichaam langs kanalen, meridianen genoemd. Deze kanalen zijn met elkaar verbonden en eveneens met de organen en de geest. Ze vormen als het ware een web in het lichaam. Als de energiestroom verstoord wordt, ontstaan er ziektes. Die verstoring in de energetische huishouding kan optreden door invloeden van buiten af (b.v. virussen,wind, kou, hitte, vochtigheid), door trauma's of overbelasting of door te hevige emoties (verlies van een geliefd persoon, angsten) of grote zorgen. Door bepaalde punten op de meridianen te prikken met naalden kan de energie weer stromen en kan de balans zich weer herstellen. In principe zijn veel ziektes met acupunctuur te behandelen, in het bijzonder chronische aandoeningen, ziektes waarvoor geen oorzaak te vinden is en verschillende soorten van pijn. Ook is pijn bij ingrepen als operaties, bevallingen, hiermee goed te begeleiden. Maar niet in alle gevallen kan acupunctuur de eerste keus zijn. Naast het onderzoek volgens de TCM - methode moet de patiënt eerst regulier zijn onderzocht zijn voordat aan de behandeling kan worden begonnen. Ons uitgangspunt is, dat de reguliere geneeskunde en acupunctuur elkaar aanvullen. De keuze van de punten, die men prikt, wordt vastgesteld op grond van het verhaal van de patiënt, door het voelen van de pols en het beeld van de tong en verder via metingen met elektrische meetapparatuur. Als de keuze van de punten, die geprikt moeten worden, gemaakt is, worden de naalden erin gestoken. Dit kan gevoelig en soms ook pijnlijk zijn. De naalden blijven ongeveer 20 minuten zitten en worden er daarna uitgehaald en weggegooid. In Nederland gebruikt men steriele wegwerpnaalden, zodat er geen kans is op het overdragen van infecties. Op het moment dat de naalden erin zijn kan er een zwaar gevoel optreden of tintelingen of kan er zelfs een gevoel van stroming waargenomen worden. Na de behandeling kunnen de geprikte punten ook nog een branderig en tintelend gevoel geven. Soms zijn er blokkades in het lichaam die de werking van acupunctuur negatief beinvloeden. Dit zijn focale storingen of haarden, die er voor zorgen, dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam niet op gang komt en het positieve effect van de behandeling uitblijft. Dit kunnen bv. dode tanden en kiezen, tonsillen in de keel en een sluimerende blindedarmontsteking zijn. Men zegt wel eens, dat suggestie bij deze geneeskunde een grote rol speelt, het z.g. placebo-effect. Onderzoeken laten echter zien, dat het succespercentage hiervoor te groot is. Maar acupunctuur blijkt ook effectief te zijn in de diergeneeskunde, waar suggestie geen rol kan spelen. Ook kleine kinderen reageren vaak erg goed op acupunctuur behandelingen. Dit laatste komt mede, omdat de afvalstoffen vanuit het milieu bij hen nog niet de tijd hebben gehad zich op te hopen in het bindweefsel. Zij reageren dan ook heel zuiver op het prikken. (NAAV)

4. Beïnvloeden van acupunctuurpunten

Naalden
Hierbij wordt gebruik gemaakt van dunne steriele wegwerpnaaldjes die in de huid worden gestoken. Omdat ze zo dun zijn (veel dunner dan een injectienaald) voelt men daar in het algemeen nauwelijks iets van. Wel kan – indien noodzakelijk - door op een bepaalde manier de naaldjes te bewegen een lichte pijnlijk sensatie worden opgeroepen ter plaatse van de naald die in de Chinese geneeskunde Tae Chi wordt genoemd.

Moxa
Met behulp van een specifiek kruid (artemisia vulgaris = Bijvoet) dat in de Chinese Geneeskunde Moxa wordt genoemd, kunnen acupunctuurpunten worden verwarmd, waardoor energie toegevoegd kan worden aan een ter plaatse door de Moxa verwarmd acupunctuurpunt.

Elektrostimulatie
Acupunctuurpunten kunnen met behulp van specifieke frequenties, elektrisch worden gestimuleerd, waardoor het effect van de acupunctuur zonodig kan worden ondersteund en/of versterkt.

5. Hoofdstromingen binnen acupunctuur

Klassieke acupunctuur
Deze gaat uit van de klassieke Chinese filosofie. Deze is o.a. gebaseerd op het Yin Yang concept, waarbij yin staat voor het vrouwelijke, donkere, de rust en yang voor het mannelijke, het actieve en het lichte. Het zijn tegengestelde krachten, die elkaar in evenwicht proberen te houden. Alles om ons heen is gebaseerd op de wisselwerking tussen deze 2 tegenpolen, die elkaar aanvullen en in evenwicht proberen te houden. Dat geldt ook voor ons lichamelijk functioneren. Verder is van belang de leer van de 5 elementen water, hout, vuur,aarde en metaal. Elk element is verbonden met een bepaald orgaan in ons lichaam, via de meridianen.Tussen de organen onderling is er een vast verband en een wisselwerking. Op grond van het verhaal van de patiënt en door naar de patiënt te kijken, de pols te voelen en de tong te bekijken, is het mogelijk te zien of er een stoornis is in de balans, waar die zit en hoe deze hersteld kan worden. (NAAV). Methoden die daartoe gebruikt kunnen worden zijn o.a. de acupunctuur, soms in combinatie met kruiden, Chinese massage (tuina) en /of Chinese oefeningen (Qi Gong).

Moderne ( medisch klinische ) acupunctuur
De klassieke acupunctuur blijft hierbij het uitgangspunt, maar er wordt tevens gebruik gemaakt van westerse diagnostiek en moderne technologie. Een vorm van moderne medsich klinische acupunctuur is de segmentale acupunctuur. Deze is gebaseerd op de werking van het zenuwstelsel als verklaring voor de werking van de acupunctuur en sluit hiermee aan op de reguliere diagnostiek en therapie. Als acupunctuurbehandelingen niet goed aanslaan, door b.v. blokkades, kan segmentale acupunctuur hulp bieden. Elektrostimulatie, b.v. bij pijnbehandeling en in de anaesthesie horen bij de moderne acupunctuur. (NAAV).

Oor-acupunctuur (auriculo-acupunctuur):
Dit is een moderne vorm van acupunctuur,die ontdekt en ontwikkeld is door de Franse arts Nogier. Hij vond, dat het lichaam geprojecteerd is op de oorschelp. Door in het oor te prikken kun je de organen beïnvloeden. Er zijn 3 richtingen:

A.
De Chinese ooracupunctuur. Deze wordt gebruikt ter ondersteuning van de lichaams-acupunctuur behandeling en vooral voor pijnreductie.

B.
De auriculo-therapie. Dit is een meer westers georiënteerde methode en deze wordt voornamelijk gebruikt voor pijnverlichting en bij behandeling van verslaving.

C.
De auriculo–medicinae (oorgeneeskunde). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal polsfenomeen, de VAS genoemd, en van filters. Op de pols is een overslag te voelen als een (acupunctuur)punt afwijkend is. Hiermee kunnen ziektes opgespoord en behandeld worden. (NAAV)

6. Chinese kruiden

Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast. Ook in Nederland hebben acupunctuurbehandelingen al weer jaren een plek in de gezondheidszorg, met name in wat men noemt de alternatieve gezondheidszorg. In de opvatting van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) is acupunctuur echter geen alternatief, maar een aanvulling op de reguliere geneeskunde, het voegt iets toe. Acupunctuur kan de natuurlijke weerstand vergroten en daardoor ziektes voorkomen. Met acupunctuur kunnen klachten verlicht worden en bepaalde ziektes kunnen hiermee worden genezen. Acupunctuur beïnvloedt de energiehuishouding en zet het lichaam aan tot zelfregulatie. De reguliere geneeskunde gebruikt veelal medicijnen om een ziekte te behandelen of symptomen te bestrijden. Op zich is dat zeer aanvaardbaar omdat hiermee de patiënt beter kan functioneren. Dit is vooral het geval in acute situaties en dan kan de reguliere geneeskunde prevaleren boven de complementaire methodieken. Maar bij chronische ziekten kunnen de bijwerkingen van de chemische behandelingen een grote rol gaan spelen. Bij acupunctuur is er geen nadelig effect van deze bijwerking van medicijnen. Acupunctuur beïnvloedt de energiestromen in het lichaam. Door het zetten van naalden op bepaalde punten wordt het lichaam geactiveerd om de balans in de energie huishouding te herstellen. (NAAV).

7. Handige links over acupunctuur

* Uitgebreide informatie over acupunctuur en behandel indicaties vindt u op de website van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV)
* Een uitgebreid overzicht van de vergoedingen voor acupunctuur per verzekeraar in 2018
* De Nederlandse Acupunctuur Patiëntenvereniging